کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

دانلود پروژه کارآفرینی، طرح توجیهی و طرح کسب و کار صنایع غذایی و بسته بندی

به بخش دانلود پروژه کارآفرینی صنایع غذایی و بسته بندی، دانلود طرح توجیهی صنایع غذایی و بسته بندی و طرح کسب و کار صنایع غذایی و بسته بندی خوش آمدید. در این بخش از سایت کارن آفرینی می توانید جهت مشاهده ی و دریافت انواع نمونه طرح کسب و کار صنایع غذایی و بسته بندی و همچنین طرح کارآفرینی صنایع غذایی و بسته بندی استفاده نمائید.

در صورتی که نیاز به یک طرح توجیهی صنایع غذایی و بسته بندی برای اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری و یا یک طرح کسب و کار دانشجویی در حوزه صنایع غذایی و بسته بندی برای ارائه در دانشگاه و یا طرح توجیه فنی اقتصادی مالی صنایع غذایی و بسته بندی جهت گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق هایی مانند صندوق مهر امام رضا دارید می توانید با دانلود هر یک از طرح های کارآفرینی صنایع غذایی و بسته بندی و پروژه های کسب و کار صنایع غذایی و بسته بندی مورد نظر خود اقدام نمائید.

همچنین می توانید از این طرح های توجیهی صنایع غذایی و بسته بندی و پروژه های کارآفرینی صنایع غذایی و بسته بندی برای ارائه طرح توجیه مالی اقتصادی فنی صنایع غذایی و بسته بندی به منظور گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون و همچنین ارائه طرح صنایع غذایی و بسته بندی به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده و ایجاد کسب و کار صنایع غذایی و بسته بندی مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی استفاده نمائید.

طرح توجیهی پوست گیری و بسته بندی آجیل و خشکبار

خلاصه طرح نام محصول طرح پوست گیری و بسته بندی آجیل و خشکبار ویژگی محصول یا طرح عدم تهیه و بسته بندی مناسب فعلی محصولات ظرفیت پیشنهادی طرح (تن) 1600 موارد کاربرد غذایی مواد اولیه مصرفی عمده (مقدار داخلی یا خارجی) آجیل و خشکبار خام کمبود / مازاد محصول تا سال 1393 16220947 اشتغالزایی (نفر) 19 زمین مورد نیاز (2m) 4000 تولیدی (2m) 600 زیر بنا اداری (2m) 300 انبار (2m) 720 آب (3m) 12 ...

طرح توجیهی شیر طعم دار

خلاصه طرح نام محصول انواع شیر طعم دار ظرفیت پیشنهادی طرح 500 تن مواد اولیه (هزار ریال) ##### اشتغال زایی 23 نفر زمین مورد نیاز(مترمربع) 2500 اداری 150 سالن تولید 1000 انبار مواد اولیه 250 زیر بنا انبار محصول 250 سردخانه بالای صفر 100 رخت کن و نماز خانه و سرویس ها 50 آزمایشگاه 50 سرمایه ثابت (هزار ریال) ##### سرمایه در گردش(هزارریال) ##### مصرف سالانه آب ( متر مکعب) 4500 مصرف ...

طرح توجیهی گرانول گیاهی

خلاصه طرح نام محصول گرانول گیاهی ظرفیت پیشنهادی طرح 1000 تن مواد اولیه (هزار ریال) ##### اشتغال زایی 15 نفر زمین مورد نیاز(مترمربع) 3000 اداری 75 سالن تولید 1500 انبار مواد اولیه 250 انبار محصول 250 زیر بنا آشپزخانه 25 رخت کن و نماز خانه 25 سرویس ها 50 ساختمان نگهبانی 50 سرمایه ثابت (هزار ریال) ##### سرمایه در گردش(هزارریال) ##### مصرف سالانه آب ( متر مکعب) 1500 مصرف سالانه برق( ...

طرح توجیهی تولید شربت خرما

خلاصه طرح نام محصول شربت خرما ظرفیت پیشنهادی طرح 4000 تن مواد اولیه (میلون ریال) 21717 اشتغال زایی 15 زمین مورد نیاز 5000 اداری 100 سالن تولید 1000 انبار مواد اولیه 500 انبار محصول 500 زیر بنا آشپزخانه 25 رخت کن و نماز خانه 50 سرویس ها 100 ساختمان نگهبانی 100 سرمایه ثابت (هزار ریال) 2E+07 سرمایه در گردش(هزارریال) 8E+06 مصرف سالانه آب ( متر مکعب) 210000 مصرف سالانه برق( کیلو وات ...

طرح توجیهی نشاسته از ذرت

خلاصه طرح (جداول در فایل اصلی موجود است) 1 معرفی محصول نشاسته یک پلی ساکارید گیاهی ذخیره شده در ریشه ها، جوانه و دانه های گیاهان است. چنان چه تعداد واحدهای قند یا مونو ساکارید در یک کربوهیدرات بیش از 10 واحد باشد آن ترکیب قندی، پلی ساکارید نامیده می شود .در صورتی که چنین کربوهیدراتی از یک نوع واحد قندی تشکیل شده باشد مثل نشاسته و سلولز هموپلی ساکارید گفته می شود و وقتی از بیش از ...

طرح توجیهی خمیر مایه از ملاس

خلاصه طرح (جداول در فایل اصلی موجود است) نام محصول موارد کاربرد ظرفیت پیشنهادی: عمده مواد اولیه: سرمایه گذاری ثابت: سرمایه در گردش: زمین مورد نیاز: تولیدی: زیر بنا: انبار: خدماتی و اداری و غیره: آب: مصرف سالیانه آب،برق و برق: سوخت گازوئیل: محل های پیشنهادی جهت اجرای طرح: خمیرمایه از ملاس در تهیه انواع نان، قنادی و شیرینیپزی، مصارف خانگی، تولید کیک و کلوچه و... 540 تن ملاس، اوره، ...

طرح توجیهی تولید کیسه های اسپتیک

خلاصه طرح (جداول در فایل اصلی موجود است) ١-١- نام و کد محصول [1] کد شرح کد واحد سنجش 2 5201511 انواع کیسه پلاستیکی تن کد آیسیکی با نام کیسه های aseptic جهت نگهداری مواد غذایی در سازمان صنعت، معدن و تجارت به ثبت نرسیده است . ولی نزدیکترین کد به این نوع تولیدات کد ذیل می باشد. واحدهایی که تنها قصد تولید کیسه های اسپتیک جهت نگهداری مواد غذایی را دارند می توانند درخواست کد آیسیک ...

طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﯿﻮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی

خلاصه طرح ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻃﺮح ﺗﻦ 10000 ﻋﻤﺪه ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ داﺧﻠﯽ ذرت ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ دﮐﺴﺘﺮوز، دﮐﺴﺘﺮﯾﻦ، ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻣﺎﯾﻊ و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﺳﯿﺮوپ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎه 19 ﻣﺤﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﺟﺮای ﻃﺮح ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻓﻖ اﺑﻬﺮ ارزش ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ 14918 (م.رﯾﺎل) ارزش ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ 3077 (م.رﯾﺎل) ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎز ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﮐﺸﻮر ﺗﻦ 60987 ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎز ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮل در اﺳﺘﺎن ﺗﻦ 3557 ...

طرح توجیهی فرآورده های گوشتی از آبزیان

خلاصه طرح (جداول در فایل اصلی موجود است) معرفی محصول با مقایسه سرانه مصرف آبزیان در سبد غذایی جامعه ایرانی و فاصله بسیار زیاد بین ارقام و اعداد سرانه مصرف جهانی بایستی علل عدم مصرف آن درجامعه را بررسی و به رفع آن پرداخت ، چرا که قرار گرفتن آبزیان در سبد غذایی مردم نقش مهمی در سلامت جامعه ایفا می نماید. مصرف گوشت سفید در مقایسه با گوشت قرمز از سلامت بالاتری برخوردار است و برطبق ...

طرح توجیهی تولید الکل از ملاس

خلاصه طرح نام محصول الکل از ملاس موارد کاربرد حلال، ضد یخ و مصارف آرایشی – بهداشتی و... ظرفیت پیشنهادی: 1000000لیتر عمده مواد اولیه: ملاس، مخمر، شکر، اسیدسولفوریک و... سرمایه گذاری ثابت: 17264.5 میلیون ریال سرمایه در گردش: 2620.6 میلیون ریال زمین مورد نیاز: 10000 متر مربع تولیدی: 2000 متر مربع زیر بنا: انبار: 300 متر مربع خدماتی و اداری و 450متر مربع غیره: مصرف سالیانه آب،برق و ...

طرح توجیهی آرد سمولینا

خلاصه طرح نام محصول : آرد سمولینا ظرفیت پیشنهادی طرح : ۳۱ هزارتن در سال موارد کاربرد : تولید ماکارونی عمده مواد اولیه مصرفی : گندم دوروم اشتغال زایی (نفر) : ۲۳ زمین مورد نیاز (متر مربع) : ۵ هزار مترمربع راه اندازی واحد تولیدی آرد سمولینا به دلیل مازاد ظرفیت تولید آرد در سال های آینده، عدم صدور جواز تاسیس راه اندازی واحدهای تولیدکننده آرد از سوی وزارت صنایع و معادن و ممنوعیت ...

طرح توجیهی تولید ژلاتین

خلاصه طرح نام محصول ژلاتین ظرفیت پیشنهادی طرح ١٠٠٠ تن در سال موارد کاربرد صنایع غذایی : در تهیه شیرینی ، آبنبات ، مارمالاد ، دسرهای آماده و ... صنایع دارویی : استفاده در ساخت انواع آمپول سایر صنایع : استفاده در چسب سازی ، صنعت عکاسی ، صنایع نظامی ساخت کاغذ اسکناس ، رطوبت گیر و... مواد اولیه مصرفی عمده پودر استخوان کمبود محصول (سال ١٣٩٠ ) ٣٠٠٠ تن اشتغال زایی ( نفر) ٨۶ نفر زمین ...

طرح توجیهی دستگاه سانتریفیوژدر صنایع غذایی

خلاصه طرح نام محصول دستگاه سانتریفیوژ صنایع غذایی ظرفیت پیشنهادی طرح 100 دستگاه مواد اولیه (میلیون ریال) 5,592 اشتغال زایی 20نفر زمین مورد نیاز(مترمربع) 2000 اداری 75 سالن تولید 700 انبار مواد اولیه 250 انبار محصول 250 زیر بنا آشپزخانه 25 رخت کن و نماز خانه 25 سرویس ها 50 ساختمان نگهبانی 50 سرمایه ثابت (هزار ریال) 4E+06 سرمایه در گردش(هزارریال) 187512 مصرف سالانه آب ( متر مکعب) ...

طرح توجیهی قرص قهوه

خلاصه طرح نام محصول قرص قهوه ظرفیت پیشنهادی طرح 3000تن مواد اولیه (هزارریال) 250.500.000 اشتغال زایی 11نفر زمین مورد نیاز(مترمربع) 2500 اداری 75 سالن تولید 1000 انبار مواد اولیه 100 انبار محصول 100 زیر بنا آشپزخانه 25 رخت کن و نماز خانه 25 آزمایشگاه میکروبی و شیمیایی 50 ساختمان نگهبانی 50 سرمایه ثابت (هزار ریال) 10.874.408 سرمایه در گردش(هزارریال) 79.070.296 مصرف سالانه آب ( متر ...

طرح توجیهی تولید انواع پودر میوه

خلاصه طرح نام محصول انواع پودر میوه: پودر پرتقال پودر لیمو پودر موز پودر توت فرنگی پودر هلو ظرفیت پیشنهادی طرح 1000تن در سال موارد کاربرد محصول خوراکی مواد اولیه مصرف عمده پرتقال ،لیمو، موز ، توت فرنگی ، هلو کمبود محصول (سال ( 1390 اشتغال زایی (نفر) 25 نفر زمین مورد نیاز M 2 2500 متر مربع اداری M 2 410 متر مربع زیربنا تولیدی M 2 1200 مترمربع سوله تأسیسات M 2 انبار M 2 620 ...

طرح توجیهی کیک غلات حجیم شده

خلاصه طرح نام محصول کیک غلات حجیم شده ظرفیت پیشنهادی طرح 150تن مواد اولیه ذرت ، گندم ، برنج ، روغن مایع و جامد انواع شکلات ، انواع پودر بیسکویت ، بسته بندی اشتغال زایی 24 نفر زمین مورد نیاز 4000متر مربع اداری 100 متر مربع سالن تولید 1500 متر مربع انبار مواد اولیه 250 متر مربع انبار محصول 250 متر مربع زیر بنا آشپزخانه 25 متر مربع رخت کن و نماز خانه 50مترمربع سرویس ها 100 متر مربع ...

طرح توجیهی استخراج کافئین از ضایعات چای

خلاصه طرح نام محصول کافئین ظرفیت پیشنهادی طرح 3000 تن ورودی ضایعات چای مواد اولیه ( هزار ریال ) 3854520 اشتغال زایی 60 نفر زمین مورد نیاز ( متر مربع ) 6675 اداری 200 سالن تولید 256 انبار مواد اولیه 1200 زیر بنا انبار محصول 800 آشپز خانه ----- رختکن و نماز خانه ----- آزمایشگاه 50 ساختمان نگهبانی 40 سرمایه ثابت ( هزار ریال ) 28874121 سرمایه در گردش ( هزار ریال ) 8.18E+08 مصرف ...

طرح توجیهی بیکینگ پودر و نمک های فسفاته

خلاصه طرح (جداول در فایل اصلی موجود است) مقدمه : مواد مخمر یکی از مهمترین ترکیبات مورد نیاز برای پخت نان، کیک و شیرینی هستند که در سبک شدن یا به اصطلاح ور آمدن خمیر موثر خواهند بود. اگرچه اساسا مخمرها موجوداتی بیولوژیکی هستند اما ترکیباتی مانند جوش شیرین و بیکینگپودر نیز نقش مخمری را دارند. مخمرها ترکیباتی را آزاد میکنند که سبب ایجاد حباب های هوا میشوند.این حبابها در حقیقت همان ...

طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید پلی پروپیلن یا پلی اتیلن ضد نفوذ گاز به ویژه اکسیژن برای ارتقاء بسته بندی صنایع غذایی

خلاصه طرح (جداول در فایل اصلی موجود است) معرفی محصول مقدمه استفاده از فناوری های نوین در صنایع غذایی رویکرد جدیدی است که بسیار مورد توجه قرار میگیرد. بی شک که روی آوردن به فناوری های نو از جمله فناوری نانو می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات در این حیطه باشد. امروزه استفاده از فناوری نانو در صنایع بسته بندی غذا امری عادی است. کاربرد فناوری نانو در صنعت بسته بندی را میتوان به دو ...

پروژه کارآفرینی تولید سوپ عصاره میگو

مقدمه : مطالعات امکان سنجی )Feasibility Study(، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرح های سرمایه گذاری اقتصادی پس از مرحله پیدایش طرح و تعریؾ چارچوب کلی آن از لحاظ مشخصات محصول، ظرفیت تولید و میزان سرمایه گذاری انجام می شود . در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری سرمایه گذ اران ...

طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی ﺗﻮﻟﻴﺪ روﻏﻦ از ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ

ﻓﺼﻞ اول ﻛﻠﻴﺎت ﻓﺼﻞ اول ﻛﻠﻴﺎت ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﺮان ﻳﻜﻲ از اوﻟﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎی دﻧﻴﺎﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻛﺸﺎورزی و ﺗﻤﺪن ﺷﺮوع ﺷﺪه و اﻧﺴﺎن اوﻟﻴﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﻓﻼت اﻳﺮان ﺑﻪ ﻛﺸﺖ و زرع و ﭘﺮورش دام دﺳﺖ زده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت آرﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺸﻬﻮر ﭼﻮﭘﺎﻧﻲ و در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻲ دﻫﻘﺎﻧﻲ و در ﺟﺴﺘﺠﻮی زﻣﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای ﻛﺸﺎورزی ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﻔﺎری ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻃﺮاف ...

طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید شکلات مرکب با پایه فندق

خلاصه طرح (جداول در فایل اصلی موجود است) - معرفی محصول : کاکائو بومی آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی و مکزیک است و حداقل به مدت سه هزار سال در این منطقه کشت میشدهاست. مدارک باستانشناسی حاکی از کشت و استفاده خوراکی از این ماده در هندوراس در حدود ۰۰۱۱ سال پیش از میلاد مسیح است. شکلات در قسمت آمریکای مرکزی، نوعی کالای لوکس محسوب میشد و از دانههای کاکائو هم به عنوان پول استفاده می ...

طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی رب فلفل

خلاصه طرح (جداول در فایل اصلی موجود است) معرفی محصول : فلفل ها در گروه سبزی ها قرار دارد از فلفل سبز دلمه ای تا فلفل تند قرمز ، همگی در یک گروه غذایی جای می گیرند و تقریباﹰ دارای یک سری از خواص مفید برای بدن هستند .هفت هزار سال قبل از میلاد مسیح، در آمریکای جنوبی و مرکزی از این سبزی به عنوان چاشنی در غذاها استفاده می شد و با سفر کریستف کلمب به این مناطق، این سبزی به کشورهای ...

طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی نوشابه های غیر الکلی و انرﮊی زا با قند مایع خرما

خلاصه طرح نام محصول نوشابه های غیر الکلی و انرﮊی زا با قند مایع خرما ظرفیت پیشنهادی سالانه طرح ٣ میلیون لیتر در سال موارد کاربرد محصول به عنوان نوشیدنی انرﮊی زا مورد استفاده قرار میگیرد. میزان تولید داخلی جمع کل میزان تولید نوشابه قند مایع خرما در حال حاضر٠ تن می باشد میانگین واردات در سال گذشته واردات در سال ١٣٨٩ نوشابه غیر الکلی معادل ٨.٥٥١٤٦تن بوده است میزان مصرف سالانه کشور ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول