کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

دانلود پروژه کارآفرینی، طرح توجیهی و طرح کسب و کار صنایع فلزی و خودروسازی

به بخش دانلود پروژه کارآفرینی صنایع فلزی و خودروسازی، دانلود طرح توجیهی صنایع فلزی و خودروسازی و طرح کسب و کار صنایع فلزی و خودروسازی خوش آمدید. در این بخش از سایت کارن آفرینی می توانید جهت مشاهده ی و دریافت انواع نمونه طرح کسب و کار صنایع فلزی و خودروسازی و همچنین طرح کارآفرینی صنایع فلزی و خودروسازی استفاده نمائید.

در صورتی که نیاز به یک طرح توجیهی صنایع فلزی و خودروسازی برای اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری و یا یک طرح کسب و کار دانشجویی در حوزه صنایع فلزی و خودروسازی برای ارائه در دانشگاه و یا طرح توجیه فنی اقتصادی مالی صنایع فلزی و خودروسازی جهت گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق هایی مانند صندوق مهر امام رضا دارید می توانید با دانلود هر یک از طرح های کارآفرینی صنایع فلزی و خودروسازی و پروژه های کسب و کار صنایع فلزی و خودروسازی مورد نظر خود اقدام نمائید.

همچنین می توانید از این طرح های توجیهی صنایع فلزی و خودروسازی و پروژه های کارآفرینی صنایع فلزی و خودروسازی برای ارائه طرح توجیه مالی اقتصادی فنی صنایع فلزی و خودروسازی به منظور گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون و همچنین ارائه طرح صنایع فلزی و خودروسازی به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده و ایجاد کسب و کار صنایع فلزی و خودروسازی مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی استفاده نمائید.

پروژه کارآفرینی عیب یابی موتور های DC

خلاصه گزارش: مقدمه: شرکت ایران خودرو در مرداد ماه سال 1341 تحت شماره 7352 به نام شرکت کارخانجات ایران ناسیونال در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید و در تاریخ 15/7/1342 به بهره برداری رسید. خلاصه وضعیت موجود در سالن آلومینیوم، درحال حاضر محصولات تولیدی سالن آلومینیوم شامل سیلندر پژو، سرسیلندر XU7 سرسیلندر XU9 (مورد نیاز کارخانه ایرانه خودرو) و پوسته کلاچ (صادراتی) می‎باشد. در این ...

طرح توجیهی پارچه رو مبلی صندلی خودرو

خلاصه طرح نام محصول : پارچه رومبلی صندلی خودرو ظرفیت پیشنهادی طرح : ٦٥٠ هزار متر موارد کاربرد : تهیه روکش صندلی خودرو عمده مواد اولیه مصرفی : نخ پلی استر با نمره ١٥٠ تکس اشتغال زایی (نفر) : ١٥ زمین مورد نیاز (متر مربع) : ٢٠٠٠ با توجه به نتایج حاصله از موازنه ظرفیت تولید و تقاضای داخل چنین به نظر میرسد که از سال ١٣٩١ بازار کشور با مازاد این محصول مواجه خواهد شد و ایجاد واحدهای ...

طرح توجیهی تولید پمپ های سانتریفیوژ

خلاصه طرح نام محصول: پمپ سانتریفیوژ ویژگی محصول یا طرح: افزایش خودکفایی کشور در عرصه های صنعتی ظرفیت طرح پیشنهادی: 4320 موارد کاربرد: صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، بخش کشاورزی و مسکن مواد اولیه مصرفی عمده (مقدار داخلی یا خارجی) شمش آهن و STAINLESS STIL کمبود / مازاد محصول تا سال 1395 309300 اشتغال زایی (نفر): 65 زمین مورد نیاز (M2) 4500 تولیدی (M2) 1780 زیر بنا اداری (M2) 170 انبار ...

طرح توجیهی سازه های دریایی

خلاصه طرح (جداول در فایل اصلی موجود است) 1 معرفی محصول قدرت دریایی هر کشور از عناصر مختلفی تشکیل می شود. این عناصر می توانند با ناوگان نظامی، ناوگان تجاری، ناوگان صیادی، ناوگان شناورهای مردمی ، مراکز آموزش دریایی و صنایع دریایی تشکیل شوند. یکی از قسمتهای مهم این قدرت دریایی، بخش صنایع دریایی است . آب این عنصر حیات همواره منشا پیدایش تجمعات انسانی و عا مل شکل گیری تمدن های ...

طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺎﻟﻮژی ﭘﻮدر (ﻣﺲ و روی)

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎی ﺟﺪﻳﺪ ، درﮔﺮوه ﻫﺎی زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ، ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪ درک ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺗﻤﺎﻳﻼت اﻧﺴﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎﻳﻲ ﺿﺮوری وﺛﻤﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ،ﻫﺮﮔﺎه آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺘﻲ ازدورﻧﻤﺎی روﺷﻦ ﻃﺮح ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدد ،اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی اﺟﺮاﻳﻲ ...

طرح توجیهی تولید واگن باری

خلاصه طرح نام محصول واگن باری ظرفیت پیشنهادی طرح 200دستگاه مواد اولیه (م. ریال) 66216 اشتغال زایی 24 زمین مورد نیاز 15000 اداری 3000 سالن تولید 3000 انبار مواد اولیه 500 انبار محصول 1000 زیر بنا آشپزخانه 30 رخت کن و نماز خانه 50 سرویس ها 20 ساختمان نگهبانی 50 سرمایه ثابت (میلیون ریال) 35148 سرمایه در گردش(میلیون ریال) 21215 مصرف سالانه آب ( متر مکعب) 1500 مصرف سالانه برق( کیلو ...

طرح توجیهی پیستون خودرو به روش ریخته گری SLC

خلاصه طرح نام محصول پیستون خودرو به روش ریخته گری SLC ظرفیت پیشنهادی طرح 1,000,000 قطعه در سال مواد اولیه (میلون ریال) 11,120 اشتغال زایی 25 زمین مورد نیاز 3000 مترمربع اداری 100 مترمربع سالن تولید 1000 مترمربع انبار مواد اولیه 100 مترمربع انبار محصول 100 مترمربع زیر بنا آشپزخانه 0 رخت کن و نماز خانه 0 سرویس ها 50 مترمربع ساختمان نگهبانی 30 مترمربع سرمایه ثابت (میلیون ریال) ...

طرح توجیهی مخزن CNG موتور سیکلت

خلاصه طرح نام محصول مخزن CNG جهت موتورسیکلت ظرفیت پیشنهادی طرح 200,000 قطعه در سال مواد اولیه (میلون ریال) 29,374 اشتغال زایی 49 زمین مورد نیاز 5000 مترمربع اداری 120 مترمربع سالن تولید 1500 مترمربع انبار مواد اولیه 200 مترمربع انبار محصول 200 مترمربع زیر بنا آشپزخانه 0 رخت کن و نماز خانه 0 سرویس ها 30 مترمربع ساختمان نگهبانی 50 مترمربع سرمایه ثابت (میلیون ریال) 189,625 سرمایه ...

طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی طرح تولید دستگاه شستشوی با استفاده از یخ خشک

خلاصه طرح نام محصول تولید دستگاه شستشوی با استفاده از یخ خشک ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) 300 دستگاه در سال استفاده در کارواش ها برای شستشوی موتور ، صندلی ها و قسمت موارد کاربرد های داخل خودرو، استفاده در تمیز کاری هواپیما، استفاده برای برداشتن جرم گرفتگی ها در کلیه ادوات ، تجهیزات و ....، تمیزکاری نمای ساختمان ها، تمیزکاری تانک ها و تجهیزات مرتبط و ... مواد اولیه مصرفی عمده ...

طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی ریل ساچمه ای ٢ تیکه و ٣ تیکه

خلاصه طرح نام محصول ریل ساچمه ای ٢ تیکه و ٣ تیکه ظرفیت پیشنهادی سالانه طرح ÷ ٠٠٠۰١٠٠عدد در سال معادل ٦٠٠تن موارد کاربرد محصول جهت سهولت در حرکت رفت و برگشتی کشو ها با حداقل استحکاک میزان تولید داخلی جمع کل میزان تولید ریل ساچمه ای در حال حاضر ٠ تن می باشد میانگین واردات در سال گذشته واردات در سال ١٣٨٩ معادل ٨.٩٨٥٢ تن بوده است میزان مصرف سالانه کشور میزان مصرف ریل ساچمه ای سالانه ...

طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید تسمه بسته بندی از بطری های ضایعاتی پت

بازیافت بایک شعار اساسی آغاز می شود مبنی بر اینکه » اجازه ندهید زباله هایتان به مواد زائد تبدیل شود « برای تحقق این امر چه باید کرد وچگونه می توانیم حجم زباله را کاهش داد ؟ یکی از مهمترین ارکان مدیریت محیط زیست ، مواد زائد جامد است که عدم توجه به آن باعث به وجود آمدن زیان های اقتصادی ، از بین رفتن منابع وآلودگی محیط زیست می شود . براساس آمارهای موجود روزانه حدود ۵/٣میلیون تن ...

طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی قطعات یدکی مورد نیاز صنایع مس و سیمان

خلاصه طرح نام محصول تولید قطعات یدکی عمده و پر مصرف مورد نیاز صنایع مس و سیمان از جمله : تولید ایمپلر فن های سانتریفوﮊ ،زنجیر انتقال کلینکر،باکت الواتور،رولیک نوار نقاله تولید ایمپلر فن های سانتریفوﮊ:٦٠ تن معادل ٢٠ عدد در سال باکت الواتور:١٠٠ تن معادل ٣٥٠ عدد در سال ظرفیت پیشنهادی سالانه طرح زنجیر انتقال کلینکر:٩٠ تن معادل ٣٠٠ رشته ٣ متری در سال رولیک نوار نقاله:٥٠تن معادل٥٠٠٠ ...

طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی مشعل های گازی ( مخصوص صنایع پر مصرف )

خلاصه طرح (جداول در فایل اصلی موجود است) معرفی محصول : محصول تولیدی در این طرح مشعل های گاز ی (مخصوص صنایع پر مصرف) می باشد. مشعل های گازی کاربرد بسیاری دارند ، از جمله بر روی دیگ های چدنی ، دیگ های آب گرم ، در صنعت ذوب فلزات ، در کارخانه های نورد ورق برای رساندن دمای شمش آهن به درجه حرارت نورد، در کارخانه لاستیک سازی، در کارخانه های پتروشیمی ، صنایع آجر ، صنایع سیمان و ... ...

طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید انواع قطعات باکلیتی

خلاصه بررسی فنی طرح ١- موضوع و هدف از اجرای طرح گسترش روز افزون صنعت و تکنولوﮊی و تنوع بسیار و گسترده محصولات وابسته به صنایع پتروشمی که کاربردهای متنوع و متعددی دارد باعث شده تا گروه صنایع شیمی از پردامنه ترین گرو ههای صنایع باشد هزاران نوع محصول و فراورده از این گروه صنعتی در جهان در حال تولید میباشد اگر به اطراف و اکناف خود نگاه کنیم بیش از پنجاه درصد کالاهای مصرفی از زیر ...

طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی ورق پلی کربنات

خلاصه طرح (جداول در فایل اصلی موجود است) 1 معرفی محصول -1-1 نام وکد محصول ورق های پلی کربنات از نوع پلیمر های ترموپلاستیک، با خواص برجسته ای مانند مقاومت گرمایی و الکتریکی بالا، شفافیتی همانند شیشه و مقاومت در برابر ضربه، دارای خواص نوری خیلی خوب و سطحی براق هستند و خواص خود را در محدوده دمایی -40 تا+ 120 درجه سانتیگراد حفظ میکنند. ورقهای پلی کربنات ضد اشتعال بوده و برای کاربرد ...

طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی مخازن پلی اتیلنی

خلاصه طرح نام محصول مخازن پلی اتیلنی ظرفیت پیشنهادی طرح ٢٠٠٠ تن موارد کاربرد مخازن آب، نگهداری مواد غذایی، اسید و مواد خورنده مواد اولیه مصرفی عمده پلی اتیلن سنگین کمبود محصول (سال ١٣٩٠) ١٥٠٠ تن اشتغال زایی (نفر) ٤٧ زمین مورد نیاز (٢(m ٤٠٠٠ اداری (٢(m ٣٥٠ زیربنا تولیدی (٢(m ٥٠٠ سوله تاسیسات (٢(m ٢٠٠ انبار (٢(m ٧٠٠ میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی ٢٢٠٠ تن پلی اتیلن آب (٣(m ٧٨٥٠ ...

طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی کوره ذوب القایی و قوس الکتریکی

خلاصه طرح (جداول در فایل اصلی موجود است) 1 مقدمه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در این طرح به مطالعات پیش امکانسنجی برای تولید کوره ذوب القایی و قوس الکتریکی، که دارای کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف است، پرداخته شده است. روند رو به رشد تقاضای این محصول در کنار ویژگیهایی نظیر آلوده نکردن محیط زیست، راندمان بالا، سروصدای کم، یکنواختی مذاب، توانایی ذوب فلزات دیرگداز و ...

طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید قطعات پلاستیکی خودرو

خلاصه طرح نام محصول فیلم و کیسه پلاستیکی (CPP) ظرفیت پیشنهادی طرح ٥٢٤٠ تن در سال موارد کاربرد بسته بندی مواد غذایی مواد اولیه مصرفی عمده پلی پروپیلن کمبود محصول (سال ١٣٩٠) ٧٠٠٠ تن در سال اشتغال زایی (نفر) ٣١ زمین مورد نیاز (٢(m ٥٠٠٠ اداری (٢(m ٤٥٥ زیربنا تولیدی (٢(m ٦٠٠ انبار (٢(m ٣٧٠ میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی ٥٥٠٠ تن در سال (PVC) آب (٣(m ٨١٠٠ میزان مصرف سالانه یوتیلیتی ...

طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی قطعات الکتریکی ( ترمزهای ضد بلوکه ABS )

مقدمه طرح حاضر مطالعه امکانسنجی مقدماتی برای احداث کارخانه تولید ترمز های Anti- lock) ABS (Braking System = ABS میباشد. ترمز های ABS بمعنای ترمز ضد قفل است که در جادهای مرطوب و لغزنده و در شرایطی که ممکن است چرخها از مسیر خود خارج شوند سیستم ترمز، فرمان و چرخ را محصور کرده و در مسیر مستقیم نگه میدارد. با توجه به بالا بودن تصادفات جادهای در ایران و تاکید مسئولین حمل و نقل بر لزوم ...

طرح توجیهی تولید فوم پلی استایرن ضد آتش

خلاصه طرح (جداول در فایل اصلی موجود است) -1 معرفی محصول3]،2،[1 -1-1 نام و کد محصول نام محصول مورد مطالعه فوم پلی استایرن ضد آتش می باشد و کد آیسیک این محصول ٢٥٢٠١٧٢١ می باشد. پلی استایرن انبساطی یا به اختصار EPS که از نظر ظاهری مانند فوم پلی استایرن ضد آتش می باشد گرانولی سبک و سفید رنگ است. این ماده اولین بار در سال ١٩٥٠ تولید گردید. انبساط این محصول در اثر وجود مقداری گاز ...

طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی محصولات فرفورژه

خلاصه طرح نام محصول تولید محصولات فرفورژه ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) 3200 دست ( سرویس کامل ) در سال موارد کاربرد خانه ها ، ادارات ، شرکت ها و موارد مشابه · پروفیل فولاد · تشک ابری · پارچه مواد اولیه مصرفی عمده · قطعات برقی · شیشه · چوب · رنگ ...... · کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) نمی توان بصورت عددی میزان کمبود این تجهیزات را برآورد نمود. اشتغال زایی (نفر) 24 زمین ...

طرح توجیهی ساخت ماشین آلات و تجهیزات استخراج و فرآوری مواد معدنی

خلاصه طرح نام محصول ماشین آلات و تجهیزات استخراج و فرآوری معدنی ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) 50 دستگاه در سال · بسته بندی مواد موارد کاربرد · جدا کردن مواد · خشک کردن مواد · فیلتر کردن مواد ........ · · انواع فولاد به اشکال میلگرد ، ورق و پروفیل · تجهیزات جانبی الکتریکی مواد اولیه مصرفی عمده · الکتروموتور · الکترو پمپ · تجهیزات الکترونیکی ..... · کمبود محصول (پایان برنامه ...

طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی طرح ریخته گری قطعات چدنی و فولادی

خلاصه طرح نام محصول قطعات صنعتی از چدن و فولاد به روش ریخته گری ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) 1000 تن در سال · صنعت خودرو موارد کاربرد · صنعت کشتی سازی · صنعت ماشینسازی و تجهیزات · صنایع ریلی .... · مواد اولیه مصرفی عمده انواع فولاد ریخته گری و چدن کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) مازاد عرضه وجود دارد اشتغال زایی (نفر) 25 زمین مورد نیاز (مترمربع) 1200 اداری (مترمربع) 60 ...

طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی ریخته گری قطعات چدن آلیاژی

خلاصه طرح نام محصول قطعات صنعتی از آلیاژهای مختلف چدن به روش ریخته گری ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) 1100 تن در سال · صنعت خودرو موارد کاربرد · صنعت کشتی سازی · صنعت ماشینسازی و تجهیزات · صنایع ریلی .... · مواد اولیه مصرفی عمده انواع شمش چدن کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) مازاد عرضه وجود دارد اشتغال زایی (نفر) 25 زمین مورد نیاز (مترمربع) 1200 اداری (مترمربع) 60 زیربنا ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول