کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

طرح توجیهی تولید سیمان در منطقه قیر و کارزین استان فارس توسط شرکت سیمان سپهر قیر و کارزین

صنایع
قبل از 1390
19
word
166 KB
3051
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه طرح توجیهی تولید سیمان در منطقه قیر و کارزین استان فارس توسط شرکت سیمان سپهر قیر و کارزین

  سال  میزان تولید  میزان واردات  جمع  مصرف سرانه
  1376 19470 371 37/1947 314
  1377 20100 5/2 5/20102 320
  1378 21795 8/3 8/21798 340
  1379 23929 15/4 15/2393 369
  1380 26645 42/5 42/2665 400
  1381 28455 97/5 97/2846 431
  1382 30466 42 30508 450
  1383 32198 337 32535 471
  1384 326403 661 33304 475
  1385 34406 280 34686 496
  1386 40003 آمار منتشر شده 40003 555

   

   

  * روزنامه صنعت سیمان شماره 125 به نقل از آمار ارائه شده از سوی وزارت صنایع و معادن

  ** با احتساب جمعیت عنوان 72 میلیون نفر در سال 1386

  مقدار واقعی تقاضا و مصرف سرانه سیمان در کشور

  بموجب آمارهای ارائه شده از سوی وزیر محترم صنایع و معادن در روزنامه ابرار مورخ 19/2/1387 و در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 19/2/1387 با متعادل شدن تولید و عرصه سیمان، بازار سیمان متعادل خواهد شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن، محرابیان وزیر صنایع و معادن اعلام نمود که ظرفیت تولیدسیمان در کشور تا پایان خرداد ماه به 55 میلیون تن و تا پایان سال به 64 میلیون تن خواهد رسید وزیر صنایع ومعادن تصریح نمود: با قرار گرفتن طرحهای جدید تولید سیمان در مدار تولید و افزایش ظرفیت تولید و نیز اجرای نظام توزیع مناسب، بازار سیمان متعادل خواهد شد. نظر به اینکه طبق آمارهای اعلام شده ظرفیت تولیدی مکفی سیمان در سال 1387 مقدار 64 میلیون تن اعلام گردیده است با احتساب 35/7 میلیون نفر جمعیت در سال یاد شده پیش بینی می گردد.که در حال حاضر مصرف سرانه واقعی کشور حدود 880 کیلو می باشد.

  موجب آمارهای ارائه شده از سوی دبیر انجمن صنعتی کارفرمایان سیمان بیست و دومین سمینار دوره جدید کنترل سیمان مورخ14 و 15 اسفند ماه سال 1387 در بندرعباس (که متن کامل سخنرانی در مجله شماره 125 صنعت سیمان درج گردیده است ) در جمع کلیه مدیران کارخانجات سیمان کشور اعلام نمود.

  سال آینده به تعادل کامل سیمان نمی رسیم و این به زبان صنعت سیمان است و باید این را حقیقتی اجتناب ناپذیر دانست به این دلیل که با احتساب 71 میلیون نفر جمعیت کشور و مصرف نفر سالیانه در سال آینده (1387) که معادل 800 کیلوگرم می باشد حدود 57 میلیون تن سیمان نیاز داریم.

   

  میزان مصرف سرانه سیمان کشور در سال 1387

  بموجب آمارهای ارائه شده از وزیر محترم صنایع و معادن و همچنین دبیر انجمن صنعتی کارفرمایان سیمان که از مطلع ترین افراد کشور از آمارهای صنعت سیمان کشور می باشند می توان اعلام نمود که مصرف سرانه واقعی سیمان در سال 1387 بطور میانگین مقدار 840 کیلوگرم در سال میباشد.

   

   

  برآورد مقدار مصرف سرانه سیمان طی 10 سال آینده

  صنعت سیمان از قدیمی‌ترین صنایع کشور محسوب می گردد . اولین تولید سیمان در کشور به حدود 45 سال قبل صورت پذیرفته است و افزایش تولید آن به موازات افزایش مصرف که ناشی از برنامه عمرانی از قبیل راهها، بنادر، فرودگاهها، مدارس ، دانشگاه‌ها ، پل‌ها ، راه آهن، پارکها ، سینماها ، بازارها، مسکن و.. انجام گردیده است.

  برای پیش بینی مقدار مصرف سیمان طی 10 سال آینده، می‌توان مقدار مصرف گذشته و روند رشد آن را در سالهای نه چندان دور که از لحاظ خصوصیات اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی، برنامه‌های عمرانی و رفاهی، سلیقه‌های فردی و گروهی و ... بیشترین شباهت با 10 سال آینده را دارد انتخاب نمود و روند رشد انجام شده را به چند سال آینده تعمیم داد. که بنظر می‌رسد جدول زمانی 10 سال گذشته می‌تواند بیشترین شباهت را به جدول زمانی 10 سال آینده داشته باشد.

  مقدار مصرف سرانه سیمان در سال 1376 با احتساب 5/19 میلیون تن سیمان و 62 میلیون نفر قیمت حدود 314 کیلو بوده است. طی 10 سال فاصله زمانی سالهای 1376-1386 مقدار مصرف سیمان بوده است و بخش عمده‌ای از تقاضای سیمان بدون پاسخ مانده به نحوی که بازار سیاه سیمان و اختلاف فاحش قیمت‌های دولتی با قیمت‌های آزاد سیمان و گواه این موضوع می‌باشد.

  بطور مثال قیمت دولتی سیمان در سال 1386 بطور توسط هر تن 000/380 ریال بوده است لیکن قیمت آزاد آن حدود 3 برابر قیمت مذکور معادل هر تن 1.140.000 ریال مورد مبادله قرار گرفته است با احتساب مقدار 40 میلیون تن سیمان ارائه شده به بازار در سال 1386 و مقایسه آن با جمعیت 72 میلیون نفر، مقدار مصرف سرانه حدود 555 کیلوگرم می‌باشد (در صورتیکه مقدار واقعی تقاضای سیمان و مصرف سرانه در سال 1386 به مراتب بیش از مقادیر یاد شده بوده است).

  با مقایسه ارقام مصرف سرانه به میزان 314 کیلو در سال 1376 و 555 کیلو در سال 1386 ملاحظه می گردد که هر سال حدود 6% بر مقدار مصرف سرانه سیمان نسبت به سال قبل افزوده شده است. (طی مدت 10 سال مقدار مصرف سیمان 2 برابر شده است) . که اگر همین روند تا 6 سال آینده معنی تا پایان سال 1393 که آخرین سال برنامه پنجساله عمرانه پنجم می‌باشد ادامه داشته باشد و جهت رعایت احتیاط فرض شود که پس از آن مقدار مصرف سرانه در حد مقدار مصرف ادامه داشته باشد و جهت رعایت احتیاط فرض شود که پس از آن تعداد مصرف سرانه در حد مقدار مصرف سال 1393 توقف داشته باشد مقدار مصرف سرانه سیمان طی 10 سال آینده بااحتساب مقدار مصرف سرانه واقعی سیمان به میزان 840 کیلو در سال 1387 و تعمیم 6% رشد در هر سال نسبت به سال قبل به شرح ذیل برآورد می گردد.

   

  شرح سال 1387 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
  مصرف سرانه (کیلو) 840 890 943 1000 1060 1124 1200 1200 1200 1200 1200

   

  پیش بینی مقدار تقاضای واقعی سیمان کشور طی 10 سال آینده

  با احتساب جمعیت کشور در پایان سال 1386 معادل 72 میلیون نفر و ملحوظ نمودن رشد جمعیت بمیزان 4/1 درصد در سال جمعیت و مقدار مصرف سرانه سیمان به تعداد 840 کیلو و احتساب 6% رشد جدول پیش بینی تقاضای سیمان طی 10 سال آینده 1397-1388 بشرح ذیل برآورد می گردد.

 • فهرست و منابع طرح توجیهی تولید سیمان در منطقه قیر و کارزین استان فارس توسط شرکت سیمان سپهر قیر و کارزین

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

کلمات کلیدی:   - -
طرح توجیهی طرح توجیهی تولید سیمان در منطقه قیر و کارزین استان فارس توسط شرکت سیمان سپهر قیر و کارزین , طرح کارآفرینی طرح توجیهی تولید سیمان در منطقه قیر و کارزین استان فارس توسط شرکت سیمان سپهر قیر و کارزین , طرح توجیهی طرح توجیهی تولید سیمان در منطقه قیر و کارزین استان فارس توسط شرکت سیمان سپهر قیر و کارزین , پروژه کارآفرینی طرح توجیهی تولید سیمان در منطقه قیر و کارزین استان فارس توسط شرکت سیمان سپهر قیر و کارزین , نمونه طرح کسب و کار طرح توجیهی تولید سیمان در منطقه قیر و کارزین استان فارس توسط شرکت سیمان سپهر قیر و کارزین , Business plan با موضوع طرح توجیهی تولید سیمان در منطقه قیر و کارزین استان فارس توسط شرکت سیمان سپهر قیر و کارزین

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول